Styret underboring

Når der skal graves kabler, rør, ledninger osv. ned, kan det tage både lang tid og være til stor gene for omgivelserne. Vi kender alle til den irritation, der let opstår, når der er vejarbejde eller andet gravearbejde, der kan genere trafikken. Ved at gøre brug af styret underboring minimerer man det område, hvor der bliver arbejdet. Dette medfører også minimale gener for trafikken, da man kan komme under både veje, huse, jernbaner osv., uden at skulle stoppe trafikken halvt eller helt. Det er der sikkert mange trafikanter, der vil være glade for.

Man er heller ikke er tvunget til at skulle håndtere store mængder af forurenet af jord. Man behøver heller ikke genere vandløb og grønne områder. Alt dette gør også, at styret underboring er mere miljøvenlig end en almindelig udgravning.

Mindsk besværet

Det er blot nogle af de grunde der gør, at styret underboring er blevet meget populært. Det kan benyttes overalt til gennemføring af blandt andet kabler, PE rør, stålrør, el- og gasledninger, fiberkabler, vand- og kloakledninger, gyllerør og meget andet.

Det er fleksible borerør, der gør det muligt at bore i en cirkel på en radius af 40 meter. Det vil sige at, man kan navigere borerøret udenom bygninger eller andre store forhindringer. Derfor er denne teknologi også meget anvendt, når der skal lægges flere forskellige slags rør og ledninger under jorden.

Med en styret underboring kan man altså nemt bore i jorden uden at man skal bekymre sig om at genere trafikken, komme forbi åer, motorveje, huse osv. Det er altså et attraktivt alternativ til den traditionelle opgravning. Netop på grund af at man undgår den traditionelle opgravning, mindsker man også leveringstiden på arbejdet.

Hos Bække Entreprenørforretning ApS har vi stor erfaring med styret underboring. Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med en styret underboring, og rådgiver jer om, hvad der er den bedste løsning for jer.