Søgning af gravetilladelse/ledningsoplysninger

Inden du eller skal grave, så er det lovpligtigt både at søge gravetilladelse og søge i ledningsregistret LER, for at få de nødvendige oplysninger om eventuelle ledninger, der kan ligge i området.

Dette er et lovkrav, da man selvfølgelig vil undgå, at der bliver gravet kabler over. Dette er for at husstande, virksomheder, institutioner eller lignende, ikke lige pludselig bliver ramt af eksempelvis strømafbrydelse eller står uden vand. I Danmark er der gravet forsyningsledninger ned i både jordbunden og i havbunden, og de er lette at støde på, når man graver. En afbrydelse og overgravning af en forsyningsledning er et irritationsmoment både for dem, det går ud af. Men det er også et irritationsmoment for dem, der har gravet det over. Det betyder, at arbejdet forsinkes, da skadernes skal udbedres. Det er derfor i alles interesse, at man skal tjekke LER inden gravearbejdet går i gang.

Gravetilladelse
Ikke nok med at man skal have styr på, hvor man kan grave, når der graves på offentlige arealer – som eksempelvis fortove, stier, privat fællesvej, rabatter, parker osv. Der skal der søges tilladelse fra kommunen før du begynder at grave.

Hvis det er Bække Entreprenørforretning, du har til at udføre dit gravearbejde, så kan du være sikker på, at vi undersøger jorden. Vi har også taget kontakt til LER, inden vi går i gang med at grave. Derudover søger vi også gravetilladelsen.

Vi kan også vejlede og gravearbejdet og søge ledningsoplysningerne eller gravetilladelsen for dig. Kontakt os på 40179598 eller skriv på info@baekke-ent.dk for at bestille ledningsoplysninger hos os.